Γνωστική - Συμπεριφορική Θεραπεία

 
 
Τι είναι η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία;
 
 
Η Γνωστική Συμπεριφορική Προσέγγιση αποτελεί τη μορφή ψυχοθεραπείας που κατά βάση χρησιμοποιώ για να βοηθήσω τους θεραπευόμενούς μου. Είναι μία μορφή ψυχοθεραπείας η οποία είναι αποδεδειγμένα ωφέλιμη σε μεγάλο αριθμό προβλημάτων ψυχικής υγείας και ψυχικών διαταραχών. Η θεραπεία αυτή επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στην εστίαση στο παρόν και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τον θεραπευόμενο εκείνη την περίοδο που ζητάει βοήθεια. Βασικός στόχος της θεραπείας είναι ο θεραπευόμενος, μέσα από την ενεργό συμμετοχή του και τη «συμμαχία» με το θεραπευτή του, να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τον τρόπο που ο ίδιος ερμηνεύει τα διάφορα γεγονότα της ζωής του, αλλά και τη σχέση ανάμεσα στο τρίπτυχο: σκέψεις- συναισθήματα-συμπεριφορά. Τελικός στόχος είναι ο θεραπευόμενος να καταστεί «θεραπευτής του εαυτού του», δηλαδή να μπορεί μόνος του να κατανοεί και να ρυθμίζει το συναίσθημα και τη συμπεριφορά του προς την επίτευξη των στόχων του.

Για να δώσω ένα παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε μία σημαντική παρουσίαση στη δουλειά σας με μία ομάδα συναδέλφων σας και εκείνοι δεν εμφανίζονται. Έχει περάσει αρκετός χρόνος από την ώρα έναρξης της παρουσίασης, δεν έχετε λάβει καμία ειδοποίηση ούτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους. Ανάλογα με τις σκέψεις που θα κάνετε εκείνη την ώρα για να επεξεργαστείτε το γεγονός, θα βιώσετε αντίστοιχα συναισθήματα και θα συμπεριφερθείτε με ανάλογο τρόπο. Αν σκεφτείτε ότι δεν σας υπολογίζουν, θα θυμώσετε (συναίσθημα) και όταν τους συναντήσετε θα αντιδράσετε έντονα και επιθετικά (συμπεριφορά). Αν όμως σκεφτείτε ότι αυτή τους η συμπεριφορά σας βοήθησε, γιατί δεν είχατε προετοιμαστεί καλά για την παρουσίαση, τότε θα αισθανθείτε ανακούφιση (συναίσθημα) και θα εργαστείτε πιο σκληρά για να έχετε μια καλύτερη παρουσίαση την επόμενη φορά (συμπεριφορά). Αυτό αποτελεί ένα παράδειγμα της σύνδεσης που μπορεί να κάνουμε, καθώς και το πώς μπορούμε να αντιδράσουμε.

Επιπλέον, να σημειωθεί ότι ανάλογα με την περίπτωση χρησιμοποιούνται και τεχνικές από άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα της θεραπευτικής διαδικασίας.
 
 
 
 
Πρόκειται για αποτελεσματική μορφή ψυχοθεραπείας;
 
Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να αναζητήσω ψυχοθεραπευτική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μου;
 
Γιατί να διαλέξω τη γνωστική - συμπεριφορική θεραπεία; Σε τι διαφέρει από τις άλλες ψυχοθεραπείες;
 
Πόσο διαρκεί η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία;
 
Τι να περιμένω στην πρώτη συνεδρία;
 
Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία;
 
Πώς επιλέγω θεραπευτή;
 
Εμπιστευτικότητα και απόρρητο
 
Δίνει ο ψυχολόγος φαρμακευτική αγωγή;